Övningar

Öva på dina kunskaper i någon av våra olika spel och övningar nedan. Du kan till exempel testa vårt memory där du ska para ihop rätt ton med rätt bild. Klurigare än man kan tro – klarar du det?

Notmemory

I notmemory gäller det att matcha ihop rätt not med rätt bokstav. Nivå 1 innehåller noter från ettstrukna oktaven och Nivå 2 noter från den tvåstrukna.

Fyll i rätt ton

Här övar du på notläsning genom att fylla i det korrekta namnet för den not som visas.

Dra tonerna rätt

Här övar du på noterna genom att dra rätt not till rätt bokstav.