Välkommen till den första kursen i musikteori 

I den här kursen går vi stegvis igenom hur notsystemet är uppbyggt: noter, pauser, takter, klavar och hjälplinjer. Efter varje avsnitt kan du testa dina nya kunskaper med hjälp av ett quiz och till sist avslutar vi hela kursen med ett test med blandade frågor från alla de olika avsnitten. I det första avsnittet lär du dig allt om noterna och deras olika värden. Är du redo?