Taktarter

I varje musikstycke finns en bestämd taktart som anger hur många taktslag som ingår i en takt. Siffrorna i taktarten skrivs ut som ett bråktal, där den övre siffran beskriver hur många slag man ska räkna i varje takt och den undre siffran visar vilket notvärde som ska räknas på varje slag.

Taktarten två fjärdedelar visar att det får finnas två fjärdedelsslag i varje takt.

Taktarten tre fjärdedelar visar att det går finnas tre fjärdedelsslag i varje takt.

Taktarten fyra fjärdedelar visar att det får finnas fyra fjärdedelsslag i varje takt. Detta är den allra vanligaste takten i västerländsk musik.


Takstrecket visar när en takt slutar och när nästa börjar.


Dubbelstreck används i slutet av ett stycke för att visa att  det är slut.

På bilden ovan syns en bild med tre takter utritade. Takten är en fyra fjärdedelstakt, vilket är den allra vanligaste taktarten i västerländsk musik. I en fyra fjärdedelstakt räknar man fyra slag i varje takt och varje slag har ett notvärde som motsvarar en fjärdedelsnot. Lägg märke till noternas värden och hur varje takt har ett sammanlagt värde av fyra fjärdedelar.

 

Har du koll på taktarterna nu?