Sammanfattning

Grundläggande Musikteori

Tonerna & pauserna

Taktarter

Taktarter skrivs ut som bråktal, den övre siffran beskriver hur många slag som ska räknas i varje takt och den undra siffran vilket notvärde som ska räknas på varje slag.  Det betyder att det i en fyra fjärdedelstakt ska finnas fyra fjärdedelsslag. En sådan takt kan alltså som i exemplet ovan fyllas på olika sätt: fyra fjärdedelsnoter, en helnot eller två halvnoter. Fråga: Hur många åttondelsnoter får plats? (Svar: åtta)

Tonernas namn, korsförtecken och tonsteg

Det finns halva och hela tonsteg.


Tonerna på pianot heter såhär.

För att höja och sänka toner används olika förtecken.

korsförtecknet används för att höja tonen ett halvt tonsteg. Tonens ändelse blir då -iss
b-förtecknet används för att sänka tonen ett halvt tonsteg. Tonens ändelse blir då -ess.
  återställningstecknet används för att ta bort utskrivna förtecken från en not.