Pauser

Pauser berättar hur länge det ska vara tyst. De olika pauserna motsvarar, precis som noterna, olika värden. För att göra det enkelt kommer vi att utgå ifrån fjärdedelar för att beskriva längden på de olika pauserna.

Helpaus

Helpausen varar i fyra fjärdedelar (4/4) och motsvarar därmed en helnot. Helpausen hänger ned från notstrecket (jämför med halvpausen nedan).

Halvpaus

Halvpausen varar i två fjärdedelar (2/4) och motsvarar värdet av en halvnot.

Fjärdedelspaus

Fjärdedelspausen varar i en fjärdedel (1/4) och motsvarar värdet av en fjärdedelsnot. I en 4/4-delstakt är en fjärdedelspaus lika lång som ett taktslag.

Åttondelspaus


Åttondelspausen varar i en halv fjärdedel. Det går därmed två stycken åttondelspauser på en fjärdedelspaus och den motsvarar värdet av en åttondelsnot.

Sextondelspaus


Sextondelspausen motsvarar värdet av en sextondelsnot. Det går fyra stycken sextondelspauser på en fjärdedelspaus.

Har du koll på pauserna nu?