Noterna och deras värden

Notskrift är skriftspråket för musik och det är med hjälp av det man kan skriva ner melodier, ackord och låtar så att de kan läsas och spelas av andra. Själva notskriften har funnits länge; redan på 1000-talet utvecklades de första noterna av en italiensk munk och på 1600-talet fick notsystemet sina fem linjer. Det är på och runt dessa linjer som notsystemet är uppbyggt. Vi börjar med att presentera de olika noterna och deras olika värden.

Helnot


Helnoten skrivs som en ovalt ihåligt nothuvud. Helnoten är värd fyra fjärdedelar (4/4)

Halvnot

För att skriva ut halvnoten ritas ett skaft ut på det ihåliga nothuvudet. Halvnoten är värd två fjärdedelar (2/4)

Fjärdedelsnot

När en fjärdedelsnot skrivs ut fyller man i det ihåliga nothuvudet. Fjärdedelsnoten är värd en fjärdedel (1/4)

Åttondelsnot

När man skriver ut åttondelsnoten lägger man till en flagga på skaftet. Åttondelsnotens är värd en åttondel (1/8)

Sextondelsnot

För att skriva ut sextondelsnoter lägger man till ytterligare en flagga på notskaftet. Sextondelsnoten är värd en sextondel (1/16)

Trettiotvåondelsnot

Man kan sedan fortsätta med att bygga på med ytterligare flaggor på notskaftet för att skriva ut noter med ännu kortare värden. Om man lägger på ännu en flagga på skaftet till sextondelsnoten så har man istället en trettiotvåondelsnot som är värd 1/32.

Har du koll på noterna nu?