Quiz: Noterna och deras värden

Hur många fjärdedelsnoter går det på en halvnot?

Question 1 of 10

 
Vilken typ av not är det här?
 

 

Question 2 of 10

Vilken bild föreställer en halvnot?

Question 3 of 10

Vilken typ av not är det här?

Question 4 of 10

Vilken bild föreställer en fjärdedelsnot?

Question 5 of 10

Hur många fjärdedelsnoter går det på en helnot?

Question 6 of 10

Vilken bild föreställer en sextondelsnot?

Question 7 of 10

Vilken typ av not är det här?

Question 8 of 10

Hur många åttondelsnoter går det på en helnot?

Question 9 of 10

Hur många halvnoter går det på en helnot?

Question 10 of 10