Hur många åttondelsnoter går det på en helnot?
 
 
 
 

Vilken typ av not är det här?
 
 
 
 
Vilken bild föreställer en sextondelsnot?
 
 
 
 
Hur många halvnoter går det på en helnot?
 
 
 
 
Hur många fjärdedelsnoter går det på en helnot?
 
 
 
 
Vilken typ av not är det här?
 
 
 
 

 

Vilken typ av not är det här?

 

 

 
 
 
 
Vilken bild föreställer en fjärdedelsnot?
 
 
 
 

Vilken typ av not är det här?
 
 
 
 
Hur många fjärdedelsnoter går det på en halvnot?
 
 
 
 

Question 1 of 10