Vilken typ av not är det här?
 
 
 
 
Hur många halvnoter går det på en helnot?
 
 
 
 
Vilken typ av not är det här?
 
 
 
 
Vilken bild föreställer en halvnot?
 
 
 
 

Vilken typ av not är det här?
 
 
 
 
Hur många fjärdedelsnoter går det på en halvnot?
 
 
 
 
Hur många åttondelsnoter går det på en helnot?
 
 
 
 
Vilken bild föreställer en fjärdedelsnot?
 
 
 
 
Hur många fjärdedelsnoter går det på en helnot?
 
 
 
 

Vilken typ av not är det här?
 
 
 
 

Question 1 of 10