Prov: Grundläggande musikteori

Vilket av dessa förtecken används för att höja tonen ett halvt tonsteg?

Question 1 of 20

Vilken bild föreställer en åttondelspaus?

Question 2 of 20

Vilken paus är det här?

Question 3 of 20

Vilken ton är det här?

Question 4 of 20

Hur många taktslag finns det i varje takt i en fyra fjärdedelstakt?

Question 5 of 20

Hur många halvnoter går det på en helnot?

Question 6 of 20

Vilken paus är det här?

Question 7 of 20

Hur många fjärdedelsnoter går det på en halvnot?

Question 8 of 20

  Vilken ändelse får en ton när detta förtecken används?

Question 9 of 20

Vilken paus är det här?

Question 10 of 20

Hur många taktslag finns det i varje takt i en två fjärdedelstakt?
 

Question 11 of 20

Vilken bild föreställer en fjärdedelsnot?

Question 12 of 20

Vilken typ av not är det här?

Question 13 of 20

Vilken bild föreställer en fjärdedelspaus?

Question 14 of 20

Vilka toner krävs för att takten ska bli komplett?
Välj rätt alternativ nedan.
 

Question 15 of 20

Vilka toner krävs för att takten ska bli komplett?
Välj rätt alternativ nedan.
 

Question 16 of 20

Hur många taktslag finns det i varje takt i en tre fjärdedelstakt?

Question 17 of 20

Vilken bild föreställer en sextondelsnot?

Question 18 of 20

Vilket av dessa förtecken används för att höja tonen två halva tonsteg?

Question 19 of 20

VIlket av dessa förtecken används för att återställa noter?

Question 20 of 20