Prov: Grundläggande musikteori


Vad kallas den här klaven?


Question 1 of 20

Hur många taktslag finns det i varje takt i en fyra fjärdedelstakt?

Question 2 of 20

Vilken bild föreställer en sextondelspaus?

Question 3 of 20

Vilket av dessa förtecken används för att sänka tonen två halva tonsteg?

Question 4 of 20

Vilka toner krävs för att takten ska bli komplett?
Välj rätt alternativ nedan.
 

Question 5 of 20

Hur många taktslag finns det i varje takt i en två fjärdedelstakt?
 

Question 6 of 20

Hur många fjärdedelsnoter går det på en helnot?

Question 7 of 20

Vad kallas den här klaven?

Question 8 of 20

Vilken typ av not är det här?

Question 9 of 20

Vilken typ av not är det här?

Question 10 of 20

Vilken ton är det här?

Question 11 of 20

Vilka toner krävs för att takten ska bli komplett?
Välj rätt alternativ nedan.
 

Question 12 of 20

Vilken paus är det här?

Question 13 of 20

Vilken ton är det här?

Question 14 of 20

Vilken bild föreställer en åttondelspaus?

Question 15 of 20

Vilken paus är det här?

Question 16 of 20

 
Vilken typ av not är det här?
 

 

Question 17 of 20

Vilken paus är det här?

Question 18 of 20

Hur många halvnoter går det på en helnot?

Question 19 of 20

Vilka toner krävs för att takten ska bli komplett?
Välj rätt alternativ nedan.
 

Question 20 of 20