Prov: Grundläggande musikteori

Hur många fjärdedelsnoter går det på en halvnot?

Question 1 of 20

Vilken typ av not är det här?

Question 2 of 20

Hur många taktslag finns det i varje takt i en tre fjärdedelstakt?

Question 3 of 20

Vilka toner krävs för att takten ska bli komplett?
Välj rätt alternativ nedan.
 

Question 4 of 20

Vilken bild föreställer en sextondelspaus?

Question 5 of 20

Vilken ändelse får en ton när detta förtecken används?

Question 6 of 20

Vilken bild föreställer en åttondelspaus?

Question 7 of 20

 
Vilken typ av not är det här?
 

 

Question 8 of 20

Vilken bild föreställer en sextondelsnot?

Question 9 of 20

Vilken ton är det här?

Question 10 of 20

Vilken paus är det här?

Question 11 of 20

Vilka toner krävs för att takten ska bli komplett?
Välj rätt alternativ nedan.
 

Question 12 of 20

Vilken ändelse får en ton när detta förtecken används?

Question 13 of 20

Vilken ton är det här?

Question 14 of 20

Vilken paus är det här?

Question 15 of 20

Vad kallas den här klaven?

Question 16 of 20

Hur många halvnoter går det på en helnot?

Question 17 of 20

Vilken bild föreställer en halvpaus?

Question 18 of 20

Vilka toner krävs för att takten ska bli komplett?
Välj rätt alternativ nedan.
 

Question 19 of 20

Hur många taktslag finns det i varje takt i en två fjärdedelstakt?
 

Question 20 of 20