Prov: Grundläggande musikteori

Vilken ton är det här?

Question 1 of 20

Vilken typ av not är det här?

Question 2 of 20

Vilka toner krävs för att takten ska bli komplett?
Välj rätt alternativ nedan.
 

Question 3 of 20

Vilken typ av not är det här?

Question 4 of 20

Vilken bild föreställer en fjärdedelspaus?

Question 5 of 20

Vilket av dessa förtecken används för att sänka tonen två halva tonsteg?

Question 6 of 20

Vilken ändelse får en ton när detta förtecken används?

Question 7 of 20


Vad kallas den här klaven?Question 8 of 20

Vilka toner krävs för att takten ska bli komplett?
Välj rätt alternativ nedan.
 

Question 9 of 20

Vilken paus är det här?

Question 10 of 20

Vilken ton är det här?

Question 11 of 20

Vilken paus är det här?

Question 12 of 20

Hur många taktslag finns det i varje takt i en fyra fjärdedelstakt?

Question 13 of 20

Vilken paus är det här?

Question 14 of 20

Vilken paus är det här?

Question 15 of 20

Hur många taktslag finns det i varje takt i en två fjärdedelstakt?
 

Question 16 of 20

Hur många fjärdedelsnoter går det på en helnot?

Question 17 of 20

Vilken typ av not är det här?

Question 18 of 20

Vilka toner krävs för att takten ska bli komplett?
Välj rätt alternativ nedan.
 

Question 19 of 20

Hur många fjärdedelsnoter går det på en halvnot?

Question 20 of 20