Prov: Grundläggande musikteori

Vilken typ av not är det här?

Question 1 of 20

Vilket av dessa förtecken används för att höja tonen ett halvt tonsteg?

Question 2 of 20

Hur många halvnoter går det på en helnot?

Question 3 of 20

Vilken ton är det här?

Question 4 of 20

Vilken ton är det här?

Question 5 of 20

Vilken bild föreställer en halvpaus?

Question 6 of 20

Vilken paus är det här?

Question 7 of 20

Vilken ton är det här?

Question 8 of 20


Vad kallas den här klaven?


Question 9 of 20

Hur många taktslag finns det i varje takt i en två fjärdedelstakt?
 

Question 10 of 20

Vilken typ av not är det här?

Question 11 of 20

Vilken typ av not är det här?

Question 12 of 20

Hur många taktslag finns det i varje takt i en tre fjärdedelstakt?

Question 13 of 20

Vilken paus är det här?

Question 14 of 20

Hur många fjärdedelsnoter går det på en helnot?

Question 15 of 20

Vilka toner krävs för att takten ska bli komplett?
Välj rätt alternativ nedan.
 

Question 16 of 20

Vilken bild föreställer en fjärdedelspaus?

Question 17 of 20

Vilken paus är det här?

Question 18 of 20

Hur många taktslag finns det i varje takt i en fyra fjärdedelstakt?

Question 19 of 20

Vilka toner krävs för att takten ska bli komplett?
Välj rätt alternativ nedan.
 

Question 20 of 20