Prov: Grundläggande musikteori

Vilken ton är det här?

Question 1 of 20

Hur många taktslag finns det i varje takt i en tre fjärdedelstakt?

Question 2 of 20

Vilken typ av not är det här?

Question 3 of 20

Vilken paus är det här?

Question 4 of 20

Hur många åttondelsnoter går det på en helnot?

Question 5 of 20

Vilka toner krävs för att takten ska bli komplett?
Välj rätt alternativ nedan.
 

Question 6 of 20

Vilken paus är det här?

Question 7 of 20

Vilket av dessa förtecken används för att höja tonen ett halvt tonsteg?

Question 8 of 20

Vilken bild föreställer en halvnot?

Question 9 of 20

Vilken bild föreställer en fjärdedelsnot?

Question 10 of 20

Vilken bild föreställer en sextondelspaus?

Question 11 of 20

Hur många taktslag finns det i varje takt i en två fjärdedelstakt?
 

Question 12 of 20

Vilket av dessa förtecken används för att höja tonen två halva tonsteg?

Question 13 of 20

Vilken bild föreställer en åttondelspaus?

Question 14 of 20

Vilken bild föreställer en fjärdedelspaus?

Question 15 of 20

Vilka toner krävs för att takten ska bli komplett?
Välj rätt alternativ nedan.
 

Question 16 of 20

Vilken ton är det här?

Question 17 of 20

Vilken ton är det här?

Question 18 of 20

Hur många halvnoter går det på en helnot?

Question 19 of 20

Hur många taktslag finns det i varje takt i en fyra fjärdedelstakt?

Question 20 of 20