Vilka toner krävs för att takten ska bli komplett?
Välj rätt alternativ nedan.

 

 
 
 

Vilka toner krävs för att takten ska bli komplett?
Välj rätt alternativ nedan.

 

 
 
 
Hur många taktslag finns det i varje takt i en två fjärdedelstakt?
 
 
 
 

Vilka toner krävs för att takten ska bli komplett?
Välj rätt alternativ nedan.

 

 
 
 
Hur många taktslag finns det i varje takt i en tre fjärdedelstakt?
 
 
 
 

Vilka toner krävs för att takten ska bli komplett?
Välj rätt alternativ nedan.

 

 
 
 
Hur många taktslag finns det i varje takt i en fyra fjärdedelstakt?
 
 
 
 

Question 1 of 7