Quiz: Taktarter
Vilka toner krävs för att takten ska bli komplett?
Välj rätt alternativ nedan.
 

Question 1 of 7

Hur många taktslag finns det i varje takt i en fyra fjärdedelstakt?

Question 2 of 7

Vilka toner krävs för att takten ska bli komplett?
Välj rätt alternativ nedan.
 

Question 3 of 7

Vilka toner krävs för att takten ska bli komplett?
Välj rätt alternativ nedan.
 

Question 4 of 7

Hur många taktslag finns det i varje takt i en två fjärdedelstakt?
 

Question 5 of 7

Hur många taktslag finns det i varje takt i en tre fjärdedelstakt?

Question 6 of 7

Vilka toner krävs för att takten ska bli komplett?
Välj rätt alternativ nedan.
 

Question 7 of 7