Quiz: Noternas namn


Vad kallas den här klaven?Question 1 of 10

Vilket av dessa förtecken används för att sänka tonen två halva tonsteg?

Question 2 of 10

Vilken ändelse får en ton när detta förtecken används?

Question 3 of 10

Vilken ton är det här?

Question 4 of 10

Vilket av dessa förtecken används för att höja tonen ett halvt tonsteg?

Question 5 of 10

Vilken ton är det här?

Question 6 of 10

Vilken ton är det här?

Question 7 of 10

Vilken ton är det här?

Question 8 of 10


Vad kallas den här klaven?


Question 9 of 10

  Vilken ändelse får en ton när detta förtecken används?

Question 10 of 10