Vad kallas den här klaven?
 
 
 
Vilken ton är det här?
 
 
 
 
 

Vad kallas den här klaven?
 
 
 
Vilken ändelse får en ton när detta förtecken används?
 
 
 
 
Vilken ton är det här?
 
 
 
 
 

Vad kallas den här klaven?

 
 
 
Vilken ton är det här?
 
 
 
 
 
Vilken ton är det här?
 
 
 
 
 
Vilken ton är det här?
 
 
 
 
 
Vilken ändelse får en ton när detta förtecken används?
 
 
 
 

Question 1 of 10