Vilken ton är det här?
 
 
 
 
 
Vilken ton är det här?
 
 
 
 
 
Vilket av dessa förtecken används för att sänka tonen ett halvt tonsteg?
 
 
 
 
 
Vilken ändelse får en ton när detta förtecken används?
 
 
 
 
Vilken ton är det här?
 
 
 
 
 

Vad kallas den här klaven?

 
 
 

Vad kallas den här klaven?
 
 
 
Vilket av dessa förtecken används för att sänka tonen två halva tonsteg?
 
 
 
 
 

Vilken ton är det här?
 
 
 
 
 

Vilken ton är det här?
 
 
 
 
 

Question 1 of 10