Vilken ändelse får en ton när detta förtecken används?
 
 
 
 
Vilket av dessa förtecken används för att höja tonen ett halvt tonsteg?
 
 
 
 
 
Vilket av dessa förtecken används för att sänka tonen två halva tonsteg?
 
 
 
 
 
Vilken ändelse får en ton när detta förtecken används?
 
 
 
 

Vad kallas den här klaven?
 
 
 
VIlket av dessa förtecken används för att återställa noter?
 
 
 
 
 
Vilken ton är det här?
 
 
 
 
 

Vilken ton är det här?
 
 
 
 
 

Vad kallas den här klaven?

 
 
 
Vilken ton är det här?
 
 
 
 
 

Question 1 of 10