Klavar

En klav anger vilken ton som ligger var i notsystemet. Om vi inte hade klavar skulle vi behöva väldigt många hjälplinjer, eftersom det finns så många oktaver (vi kommer gå igenom mer om oktaver senare).

G-klav

På bilden nedan ser vi en G-klav som talar om för oss var tonen ettstrukna G ligger.

F-klav

Här nedan ser vi en F-klav som visar var tonen lilla F ligger.

C-klav

Här nedan ser vi en C-klav som talar om för oss var ettstrukna C ligger.